Zekat sadece Ramazan ayında mı verilir?

Zekât düşen malın zekâtı herhangi bir zamanda verilebilir.

Kuvvetli ve en sahih olan görüşe göre, üzerine zekât düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra, sene biter bitmez hemen verilmesi icabeder. Özürsüz olarak geciktirmek câiz olmaz, günahtır.

Diğer bir görüşe göre ise, zekâtın verilmesi, zekâtı verilecek şeyin üzerinden bir yıl geçince değil sonra da vermesi uygun olacak şekilde farzdır. Yani sene nihayetinde hemen verilmesi lâzım değildir. Mükellef bunu hayatta bulundukça dilediği zaman verebilir. Eğer zekâtını vermeden ölürse, ancak o zaman günahkâr olur. Fakat bu görüş zayıftır.

Zengin olacak kadar bir mala veya paraya sahip olan kimse, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar. Mesela, 3 Recebde zengin olmuşsa, bir yıl sonra Recebin üçü gelince, yine nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekâtını verir. Ramazan ayını beklemez.

Read the rest of this entry »

Zekatın toplumsal değeri nedir?

* Zekât, mülkiyette kuvvet dengesidir. Ne tamamen sâhibinin mülkiyetini giderir, ne de tamamen onun elinde bırakıp fakirlerin de onu edinmelerine mâni olur. Mülkiyeti belli ölçüler içinde fakir ile zengin arasında bölüştürür.

* Zekât, bir nevi sosyal güvenlik ve içtimaî sigortadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek; fakir, miskin, borçlu, yolda kalmış yolcu gibi zayıf insanların elinden tutmak zekâtın hedefleri arasındadır. Ferdin şahsiyetini takviye eden, iktisaden güçlendiren, maddî ve mânevî imkânlarını geliştiren herşey cem'iyeti de kuvvetlendirir.

Read the rest of this entry »

Tevbe suresi altmışıncı ayete göre zekat kimlere verilebilir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Zekât verilmesi gereken yerler, sekizdir.Allah Teâlâ bu yerleri Kur'an-ı Kerim'de en güzel bir şekilde açıklayarak bunun farz olduğunu, ilim ve hikmet üzere binâ olunduğunu haber vermiştir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ سورة التوبة الأية: ٦٠]

"Zekâtlar, Allah'tan bir farz olarak, ancak fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere (memurlara), kalpleri (gönülleri) İslâm'a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara ve (muhtaç kalmış) yolculara mahsustur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir." (Tevbe Sûresi: 60)

Bu âyette zikredilen sekiz sınıf, kendilerine zekât verilmesi gereken kimselerdir.

Read the rest of this entry »

Ev almak için biriktirilen paraya zekat düşer mi?

selamlar,kirada oturuyoruz,tokiden taksitle ev alıp ev sahibi olabilmek için peşinatımız var bir miktar. tokinin kampanya başlatmasını bekliyoruz dört gözle. bunun zekatını verecekmiyiz?
Elinizdeki para, henüz asli ihtiyaç olarak kabul edilen eve harcanmadığı için eğer nisap miktarını yani 80 gram altın değerini buluyorsa,ve üzerinden bir sene geçmiş ise,zekata tabidir.Kırkta bir zekat verilmesi gerekir.

Eğer parayı ev için yatırmış olsaydınız o zaman zekat düşmezdi.Ancak para elinizde bulunduğu için zekat verilmesi gerekir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1740.html

Zekatın verileceği yerler neresidir?

Kimlere zekat verilebilir?Zekatın verileceği hususi yerler varmıdır?Kısacası zekat kimlere verilmelidir?
Zekatın kimlere verilebileceği Kur'anı Kerimde tevbe suresinin 60.Ayetinde zikredilmiştir.Buna göre Zekat ancak 8 Sınıf'a verilebilir.

Kur'an-ı Kerimde geçen 8 sınıf insan:
1-(Nisaba sahip olmayan)Fakirler,
2-(Hiç bir şeyi bulunmayan)Miskinler,
3-Zekat toplama memurları,
4-Müellefe-i kulüb(islama yeni girmiş olanları ialama ısndırmak amacıyla yeni Müslüman olanlara),
5-Kölelikten kurtulacak kimselere(para karşılığında efendisinin hür bırakacağı kölelere),
6-(borcunun karşılığı malı bulunmayan)borçlulara,
7-(Fi sebilillah)Allah yolunda olanlara,
8-(Harçlıksız) yolda kalmış olanlara

Bu sekiz sınıfın tamamı günümüz de mevcut değildir.Ancak bu sekiz sınıfın haricine de zekat verilmez.Eğer verilirse zekat geçersiz olur.Ayrıca sadakyı fıtırda zekatın verileceği yerlere verilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1338.html

Düğünlerde takılan takılar zekat yerine geçer mi?

Düğünlerde taktığımız hediye takıları zekata sayabilirmiyiz? Düğünde taktığımız hediye altın veya para zekat yerine geçer mi?
Zekatın geçerli olması için bazı şartları vardır ki,bunlardan biri,Zekatı verirken niyet etmektir.Diğeri de,Zekatın verileceği yerlerdir.Nisaba sahip olan yani 80 gram altın veya buna eşdeğer parası veya ticaret malı olan kimse şer'an zengindir.Bu kimselere zekat verilmez.Düğünde taktığınız takının zekat olması için gelin ve damadın nisaba baliğ olmaması gerekiyor.

Ayrıca gelin damat fakir olsa bile yani 80 gram altını olmasa bile takıyı takarken zekata diye niyet etmek gerekir.Taktıktan sonra zekata saymakla zekat olmaz. Eğer bu şartlar mevcut olursa fakir olan gelin ve damada zekata niyet ederek takı takılabilir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1707.html

Hangi mala zekat düşmez?

Nelere zekat düşmez?Hangi mallara zekat düşmez?hangi malın zekatı verilmez?Hangi maldan zekat verilmez?
Haceti asliyye denilen,zaruri ihtiyaç sayılan şeyler zekat nisabına dahil değildir.
İçinde oturduğu evi,ev eşyası,giydiği elbiseler,bineği,hizmet için olan köle,kullanılan silah,kendisine ve ailesinin yiyeceği ve ilim ehlinin kitapları,ve sanatkarın takımları.Ehlinden başkasında bulunan kitaplar haceti asliyye değildir.

Altın ve gümüşün dışındaki her türlü zinet eşyası(inci,yakut,zümrüt gibi),ticaret için olmamak kaydıyla zekat nisabına dahil olmaz.Altın ve gümüş ticaret için bulundurulmayıp,zinet(takıve süs) için olsa veya evde kap kacak,süs eşyası gibi kullanılan bir şey olsa bile altın ve gümüş zekata tabi olur.

Bir kimse altın ve gümüşü ailesine nafaka diye tayin etse (biriktirse)yinede ona zekat düşer.

Read the rest of this entry »

Borç verdiğimiz altın ve paralara zekat düşer mi?

Merhaba .benim sorum şöyle.Ben bir arkadaşıma yüklü miktarda borç para verdim.Ancak arkadaşım iflas etti borcunu ödeyemiyor,ama inkarda etmiyor ödeyeceğini söylüyor.Şimdi benim ona verdiğim ödenmesinin şübheli olduğu mala zekat vermem gerekir mi?
Borçlu olan kimse iflas etse,ama borcunu kabul ediyorsa,veya verilen borcu inkar edemeyeceğine dair elinizde bir vesika(senet,anlaşma vesair) veya delil varsa,ve seneler sonra da olsa o borcunu tahsil etseİmamaı Azama göre geçen senelerin zekatını verir.Geleceği kesin olan mala zekat düşer.

Ancak kişinin elinden çıkarıp bir daha eline geçmesi düşünülmeyen mal,malı zımar hükmünde olup bu mallara zekat vermek gerekmez.Fakat bu mallar seneler sonrada olsa sahibinin eline geçtiğinde,üzerinden bir sene geçtikten sonra zekatı verilir.Eğer mal sahibinin geri gelen mallarının aynı cinsinden elinde başka mallarıda varsa,onları birleştirip,hemen zekatını vermelidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1486.html

Ölünün zekat borcu

Ölen kişinin mirasının ne kadarı ile zekat borcu ödenebilir?
Bir kişi hayatta iken zekatını ödeyemediğinden doğan zekat borcu ya da ölümünden önce ödeyemediği zekatın ödenmesi için vasiyet etse ancak geride bıraktığı malın en fazla üçte biri kadarı ile zekat ödenebilir.

Eğer zekat borcu malının üçte birinden fazla ise zekatı veren varisleri kalanı ödemek isterse öder.. istemezse kalan zekatı ödenmez. ve borçlu olarak ölmüş olur. Ve ahirette ödenmeyen zekattan dolayı sorumlu olur.

Bu sebebten dolayı zekat borçlarını biriktirmemek gerekir ve zamanında ödemek lazımdır.

İbni Nüceym Fetvalarından: "Müteveffanın (ölen kimsenin) vasiyet eylediği zekat, malının tamamından verilmeyip servetinin üçte birinden ödenir" (H.Ec. 1/17)

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1.html

Cami'ye zekat verilir mi?

Cami inşaatına zekat verilir mi?Camiye zekat geçer mi?Zekatın camiye verilmesi caiz mi?

Zekât, mescidin binasına harcanmaz. Yâni zekât malı ile mescid inşâ etmek caiz değildir. Çünkü zekâtta temlik şarttır. Mescid binası ise temlik olunmaz. Nitekim köprüler inşâ etmek, yolları ıslâh etmek ve su yatakları kazdırmak; hac, cihâd ve kendisinde temlik olmayan her şeye zekât malı caiz değildir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1452.html

Zekat malin iyisinden verilmeli

Yüce Allah, Bakara Suresi 267. Ayet-i Kerimesi'nde "Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacaginiz kötü mali, hayir diye vermeye kalkismayin. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyiktir." buyurarak müminlere zekatlarini çürük, bozuk veya hastalikli mallardan vermemeleri noktasinda ikaz etmistir.

Zekat memurlarina israrla Müslümanlarin mallarinin iyisini almamalarini emreden Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) (Ebu Davud, Zekat:5 ; Nesei, Zekat:12 ) de mükelleflere mallarinin orta hallisinden zekat vermelerini istemis ve bununla ilgili olarak söyle buyurmustur:

Read the rest of this entry »

Tarim ürünlerinin zekati (ösür)

Tarim ürünlerinin de bir mal oldugu ve bu bakimdan zekata tabii bulundugu Kitap,Sünnet ve Icma ile sabittir. Mesela su iki ayette mahsüllerden zekat verilecegine dikkat çekilmektedir:

"Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. " ( Bakara Suresi 267.Ayet )

"Çardakli ve çardaksiz (üzüm) bahçeleri, ürünleri çesit çesit hurmalari, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narlari yaratan O'dur. Herbiri meyve verdigi zaman meyvesinden yeyin. Devsirilip toplandigi gün de hakkini (zekât ve sadakasini) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez." ( En'am Suresi, 141.Ayet )

Read the rest of this entry »

Bal ve diger hayvan ürünlerine zekat düser mi?

Bal, Yüce Rabbimizin biz kullarina ikram ettigi gidali, lezzetli ve sifali bir nimettir.Cenab-i Allah ari manasina gelen "Nahl" Suresi'nde balin bu özelligine isaretle söyle buyurur:

"Rabbin bal arisina: Daglardan, agaçlardan ve insanlarin yaptiklari çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylastirdigi yaylim yollarina gir, diye ilham etti. Onlarin karinlarindan renkleri çesitli bir serbet (bal) çikar ki, onda insanlar için sifa vardir. Elbette bunda düsünen bir kavim için büyük bir ibret vardir." ( Nahl suresi, 68. ve 69.Ayetler )

Ebu Hanife'ye göre, bal eger ösri arazideki aridan elde ediliyorsa miktari ne olursa olsun 1/10 nisbetinde zekat düser. Ahmed bin Hanbel'e göre ise, arazinin ösri arazi olup olmamasi hükmü degistirmez. Her halukardabala zekat düser. Bala zekat düsecegini söyleyen alimler görüslerine delil olarak birçok hadis naklederler. Ebu Seyyare el-Met'i 'den rivayet edilen bir hadis su mealdedir:

Read the rest of this entry »

Maden ve definelerin zekati nasil hesaplanir?

Alimlerin çogunluguna göre, sahibi bilinmeyen definelerin 1/5'i devlete, geri kalani da bulan kimseye aittir.

Madenlere gelince, bu konuda alimler arasinda farkli görüsler vardir. Bu görüsleri nakletmeden önce konunun iyi anlasilmasi için, öncelikle maden çesitleri üzerinde duralim.

Madenler üç kisimdir:

Kati olup ateste eritilebilen, dökümü yapilabilen madenler: altin, gümüs, demir, bakir, kalay, nikel gibi.
Eritilmeye elverisli olmayan kati madenler: Kömür, kireç, yakut, alçi tasi ve elmas gibi.
Sivi halde bulunan madenler: Petrol, sudan elde edilen tuz, zift gibi.
Hanefi mezhebine göre, bu üç grup madenden sadece birinci gruptakiler, yani isi ile eritilip sekillendirilebilen madenler zekata tabidir. bu mezhebe göre, madenler ganimet hükmünde oldugundan 1/5 nisbetinde zekat vermek gerekir. Eritilmeyen ve sivi olan madenlere ise, zekat vermek gerekmez.

Read the rest of this entry »

Hisse senedinin zekati nasil hesaplanir?

Diger ticaret mallari gibi, hisse senedi zekata tabiidir. Buna göre hisse senedinin degeri tek basina veya zekata tabi baska bir mala eklendiginde, asli ihtiyaçtan fazla olarak nisap miktarina ulasiyorsa, üzerinden bir yil geçtikten sonra zekatinin verilmesi farz olur. Mesela asli ihtiyaçtan fazla olarak Hanefilere göre 85; Safiilere göre 72 gram altina veya bu degerde paraya veya ticari esyaya sahip olan kimse dinen zengin sayilir.

Hisse senedinin nasil hesaplanacagi hususunda alimler arasinda farkli görüsler vardir. Bazi alimler ortaklarina hisse veren sirketleri zekat mükellefiyeti bakimindan ticari ve sinai olmak üzere ikiye ayirirlar. Bazi alimler ise böyle bir ayrima gerek görmezler. Biz önce sirketleri zekat mükellefiyeti bakimindan ikiye ayiran görüs üzerinde duralim.

Ticari sirket, sermayenin pek az kismi sabit tesislere yatirilmis, sermayenin çogu hareketli olan, ihracat, ithalat veya iç pazarda devamli mal ile nakit arasinda yer degistiren sirketlerdir.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar