Fidye ne zaman verilir?

Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

Kaynak:http://mektebisuffa.com/?s=fidye

Fİdye kime verilebilir?

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakire de verilebilir.

Fidye, zekât verilen kişilere verilir. Bu bakımdan kişi çocuğuna veya torununa fidye veremez.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14467/tutulamayan-ramazan-orucunun-fidyesi-ne-zaman-verilir.html

Fidye nedir?

Tâkatsizliği ve güçsüzlüğü her geçen gün artarak devam eden ve artık düzelmesi ihtimali olmayan düşkün ihtiyarlar ve şifâsız hastalar, farz ve vacib olan oruç borçlarından kurtulmak için, her oruca mukabil bir fidye verirler. Bir fidye - âyet-i kerîmede de belirtildiği gibi - bir fakiri tam bir gün doyurmaktır. Bir günde ise iki öğün vardır.

Kaynak:http://ramazan.sorularlaislamiyet.com/icerik/fidye-nedir

Medineli Salebe ve Zekat

Medine Müslümanlarından Salebe, mala ve mülke karşı aşırı derecede hırslıydı. Zengin olmak istiyordu. Nihayet bir gün Sevgili Peygamberimizin huzuruna çıkarak şöyle dedi:

- Ya Rasulallah! Allah’a dua et de zengin olayım.

Allah’ın Rasulü, Salebe'nin bu isteğine şöyle cevap verdi:

- Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır.

Salebe, bir süre bu hadisin anlamı üzerinde düşünerek benliğini saran aşırı hırstan birazcık olsun kurtuldu. Fakat bu duygu, onun yakasını bir türlü bırakmıyordu. Tekrar Peygamberimize müracaat etti:

- Ya Rasulallah! Dua et de zengin olayım.

Bu sefer biraz daha açık konuşan Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

- Be senin için kafi bir örnek değil miyim? Allah’a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp geleceklerdi, fakat ben kabul etmedim.

Rasulullah'ın sözlerine rağmen Salebe israr etti:

Read the rest of this entry »

Zekat Malı Korur

Peygamber Efendimiz (A.S.M):

"Zekât vererek mallarınızı kal`a içine alınız" buyurmuştur ki, malını korumak istiyen kişinin en büyük mânevî sigortası zekâttır. Hattâ hadis ve siyer kitablarında beyân edildiğine göre: bu hadîs-i şerîf, Efendimiz tarafından Ashâbına îrad edildiği sırada, oradan geçmekte olan bir Hristiyan Arab durup Peygamberimize:

Read the rest of this entry »

Zekat, Hz. Peygamber (SAV), Hz. Ömer(ra) ve Hz. Ebubekir(ra)

Önemli bir sefer hazırlığı yapılıyordu Peygamberimiz herkesten yapabileceği yardımı en üst sınırda yapmasını istedi Hz Ömer bu isteğe uyarak büyük miktarda bir yardımla Hz Peygamberin huzuruna çıktı Hz Peygamber sordu:

- Ya Ömer, malının ne kadarını yardım olarak getirdin?

Hz ömer cevap verdi:

- Tam yarısını getirdim ya Resulallah, size getirdiğim kadar da geride var

Biraz sonra Hz Ebû Bekir geldi O da büyük bir yardımda bulundu Hz

- Malının ne kadarını getirdin? Cevap verdi:

- Tamamını getirdim ya Resulallah, evimde Allah ve Resulünün sevgisinden başka bir şey bırakmadım

Bunun üzerine Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: - Allah yolunda fedakarlıkta Ebû Bekir’i kimse geçemeyecek.

Kaynak:http://www.forumlordum.net/kissadan-hisse-hikayeler/80667-zekat-ile-ilgili-kisa-hikayeler.html

Zekatın önemi

Beşerin hayat-ı içtimaîsinde(sosyal hayatında) bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın(ihtilallerin) menşe'i(kaynağı) iki kelimedir:

Birisi: "Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne?"

İkincisi: "Sen çalış, ben yiyeyim."

Read the rest of this entry »

Gayrimeşru yolla elde edilen kazançtan dolayı zekat gerekir mi?

Gayrimeşru yolla elde edilen kazancın sahibi belli ise, bu kazancın sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir.

Bu itibarla, gayrimeşru yolla elde edilen kazancın tamamı ya sahibine iade edilerek veya hayır yolda harcanarak elden çıkarılacağından, zekatının verilmesi söz konusu değildir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#28

Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar?

Zekata tabi olma açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle altın hükmündedir.

Buna göre farklı ayarda da olsa bütün altın çeşitleri, tek başlarına veya diğer ayardaki altınlarla birlikte değerleri 80,18 gr. ağırlığında 22 ayar altının değerine ulaştığında, diğer şartları da taşıması halinde zekata tabidir. Bu durumda farklı ayarlardaki altınların zekatı, değerleri üzerinden hesaplanarak, % 2,5 oranında verilir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#28

Emlakçılar, mülkiyetindeki dairelerin zekatını vermekle yükümlü müdür?

Emlakçilerin ticari amaçlı olarak alıp sattıkları daireler zekata tabidir.

Buna göre, büro, ikamet gibi kullanım amaçlı olmayıp alıp satmak için emlakçilerin ellerinde bulunan dairelerin, borçları çıktıktan sonra değeri nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş ise kırkta bir oranında zekatının verilmesi gerekir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#21

Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan olup bunların zekatının verilmesi gerekmez.

Ancak, kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekatının verilmesi gerekir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#5

Zekat birden fazla kişiye verilebilir mi?

Zekâtı bir kişiye verebileceğimiz gibi, birden fazla kişiye de verebiliriz.

Hanefi ve Şafilere göre, fakir ve miskinlere ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zekât vermek caizdir.

Hanefilere göre, eğer zekât ayrı ayrı kimselere verildigi takdirde çok küçük parçalara ayrılacaksa, tamamını bir kişiye vermek daha uygundur. Mesela evlenmek için borca giren bir fakire, ihtiyacını karşılayacak kadar zekât toptan verilebilir.

Bir kimseye nisap miktarı veya nisap miktarından fazla zekât vermek caiz ise de, böyle yapmak kerahatten uzak degildir. Ancak, zekât verilecek ailede birden çok fakir varsa, tamamını dikkate alarak hepsinin birden zengin sayılmayacağı kadar verilmesi mekruh olmaz.

Ayrıca, borçlu olan birisine hem borcunu ödeyecek, hem de elinde nisap miktarına ulaşmayacak kadar vermek de mekruh olmaz.

Diğer taraftan, zekâtın bir anda toptan verilmesi şart değildir. Sene içinde parça parça olarak da verilebilir.

Read the rest of this entry »

Yarıcılıkta (Ortaklıkta) Ürünün Zekatını Kim Verir?

Bu konudaki görüş şu şekildedir:

Sahibi tarafından arazinin bir başkasına verilerek, ürününde belirli oranlarda ortaklık yapmaya yarıcılık denilmektedir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (Rh. Aleyhima) böyle bir ortaklığa cevaz vermektedir. Onlara göre böyle bir ortaklıkta ürünün zekatı, hisseleri nisbetinde ortakların her birisine düşer.24 Mesela ürünü yarı yarıya paylaşacaklarsa, zekatı da yarı yarıya paylaşarak verirler.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Ürünlerin Zekatını Vermek Ne Zaman Farz Olur?

Ziraat ürünlerinin zekatı, İmam Azam’a (Rh.A.) göre ürün çıktığında, Ebu Yusuf’a (Rh.A.) göre hasat zamanında, İmam Muhammed’e (Rh.A.) göre ürün ayıklanıp elde edildiğinde farz olur. Zekat farz olmadan önce ürünün zayi olması halinde farziyet de düşer.

Şafii mezhebine göre ürünün hasat edilebilecek olgunluğa gelmesi ile zekatını vermek farz hale gelir.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Farklı Ürünler İçin Ayrı mı Zekat Verilmelidir?

Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf’tan (Rh.A.) gelen rivayetlere göre iki görüş mevcuttur.

Birinci görüş, her bir ürün için ayrı ayrı zekat verilmesi gerektiğidir. Bu görüşe göre nisab miktarına ulaşmayan ürünlere zekat farz değildir. Mesela bir kimse buğday, arpa, çay, pirinç ürünlerine sahiptir. Bu görüşe göre bu kişi, ürünlerin her biri nisab miktarına ulaştığı taktirde her birisinden zekat verir. Nisab miktarına ulaşmayan ürünlerden ise zekat vermez.

İkinci görüşe göre, elde edilen ürünlerin toplamı nisab miktarına ulaştığı taktirde zekatın farz olacağı şeklindedir.17

Şafii mezhebinde farklı cinslerden olan ürünler için ayrı ayrı nisab aranır. Buna mukabil aynı cinsten olan ürünlerde ise -kuru hurma, yaş hurma veya birinci kalite, ikinci kalite buğday gibi- birbirine eklenerek hesap edilir ve o cins için nisabın varlığı yeterli olur.18

Peyderpey hasat edilebilen ürünlerin toplamından zekat verilir.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar